Cennik

Poniższy cennik ma charakter informacyjny. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, w celu uzyskania jak najlepszej oferty. Zlecenia stałe wyceniane są indywidualnie.

Bazując na rynkowym doświadczeniu, chciałbym przestrzec Państwa przed wybieraniem tego typu usługi tylko i wyłącznie w oparciu o cenę. Proces skutecznego wykrywania podsłuchów opiera się na dwóch kluczowych elementach: doświadczeniu i wiedzy osoby, które je przeprowadza, oraz posiadanych przez niego odpowiedniej klasy urządzeń.

Wycena zlecenia jest bezpłatna.

Sprawdzenie pomieszczeń (techniczne i fizyczne) mające na celu wykrycie podsłuchów, ukrytych dyktafonów, kamer oraz innych urządzeń szpiegowskich, niezależnie od tego czy są to urządzenia podłączone do zasilania, w stanie uśpienia czy też wyłączone bądź uszkodzone.

Wykrywanie podsłuchów

Cena : 20-50 zł netto m2 Minimalna wysokość zlecenia to 2000 zł netto.

Wykrywanie podsłuchów w samochodzie / wykrywanie urządzeń GPS w samochodzie

Cena: 900 zł-1500 zł netto, w zależności od modelu samochodu.

Zabezpieczenie spotkań biznesowych

Wycena indywidualna.

Audyty bezpieczeństwa

Wycena indywidualna.

Za czynności profesjonalnego wykrywania podsłuchów, wykonywane w mieście Kraków oraz  miejscowościach w promieniu 50 km nie jest naliczana dodatkowa opłata za dojazd. Za usługę wykonywaną poza tym terenem doliczana jest dopłata której wysokość ustalamy indywidualnie. Po przeprowadzonej kontroli klient otrzymuje raport dotyczący przeprowadzonych działań wraz z zaleceniami profilaktyki antypodsłuchowej, które pozwolą mu na zwiększenie bezpieczeństwa. Raport jest poufny, gdyż zawiera strategiczne informacje dotyczące bezpieczeństwa informacji w kontrolowanych pomieszczeniach.