Wykrywanie podsłuchów w firmie

Pomieszczenia w firmach oraz organizacjach są w sposób szczególny narażone na wrogie działanie, znacznie częściej niż pomieszczenia domowe. Powodów jest wiele, m.in.większa trudność zabezpieczenia wszystkich obszarów wrażliwych, jak i brak możliwości pełnej kontroli nad wszystkimi osobami, które odwiedzając daną firmę mogą zostawić różne niespodzianki.

W dzisiejszych czasach jednym z najcenniejszych dóbr jest informacja.Aby klient miał pewność bezpieczeństwa informacji w swojej firmie, proponujemy kompleksową  usługę, rozpoczynając od wywiadu ze zleceniodawcą, przeprowadzając proces wykrywanie podsłuchów w firmie,aż po przekazanie podsumowującego raportu z zaleceniami. Dbamy o bezpieczeństwo informacji od początku do końca tego złożonego procesu.

Usługa w zakresie wykrywania podsłuchów w firmie obejmuje kontrolę pomieszczeń pod kątem obecności:

  • podsłuchów,
  • ukrytych kamer,
  • dyktafonów,
  • lokalizatorów GPS.

Szpiegostwo korporacyjne to nielegalne działania prowadzone dla potrzeb komercyjnych, mające za zadanie zdobycie informacji różnego typu, np. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w celu jej wykorzystania lub sprzedaży. Bardzo często przedsiębiorcy nie są świadomi, że w ich firmach doszło do kradzieży informacji, która niezauważona niesie ogromne ryzyko dla całego przedsiębiorstwa. Wyciek informacji najczęściej zauważają zbyt późno, by móc przeciwdziałać jej skutkom.

Pamiętajmy, że najważniejsza jest świadomość tego, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia naszego przedsiębiorstwa, a ta wiedza pozwalaje skutecznie chronić.

Zaleca się, by przed ważnymi spotkaniami wykonywać działania mające na celu wykrycie urządzeń podsłuchowych. Kontrolę powinno się wykonywać także okresowo, w celu minimalizacji ryzyka wycieku informacji. Pomieszczenia, w których odbywają się ważne rozmowy, powinny zostać dodatkowo zabezpieczone i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, który zapobiega podsłuchowi.