Kontrnadzór

Kontrnadzór oznacza wykrycie nadzoru. Osoby niepożądane mogą nas inwigilować na różne sposoby: od najprostszych form obserwacji fizycznej, podczas której stosujemy kontrobserwację, po działania bardzo wysublimowane od strony technicznej.

Kontrobserwacja to, najprościej mówiąc, działania mające na celu ujawnienie i identyfikację obserwatorów. Dobrze zorganizowana obserwacja jest bardzo trudna do wykrycia. Jeżeli nasz przeciwnik posiada odpowiednie zasoby finansowo-osobowo-techniczne, bez odpowiedniego wsparcia profesjonalistów będzie nam bardzo trudno odkryć prowadzoną obserwację lub wytypować ewentualne osoby, które nas śledzą.

Nasz zespół detektywów jest w stanie zabezpieczyć Cię zarówno pod względem bezpieczeństwa antypodsłuchowego, jak i wykryć wrogą, fizyczną obserwację oraz zidentyfikować przeciwników.

Istotne jest nie tylko odkrycie ewentualnej inwigilacji, ale także poznanie jej przyczyn oraz identyfikacja osób, które zorganizowały nadzór.